^
search

Interested in this product?

Contact us

+45 5768 8181
Share on LinkedIn Share by E-mail

Corporate Governance

Glunz & Jensens aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Aktierne er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsættelighed og udstedes til ihændehaver og giver en stemme pr. aktie a 20 kr.

Aktiekapital og stemmerettigheder
Selskabets aktiekapital udgør 33.200.000 kroner. Selskabets beholdning af egne aktier er 47.233 stk. pr. 31. maj 2017.

Ejerforhold
Ultimo regnskabsåret 2016/17 havde Glunz & Jensen 887 navnenoterede aktionærer, og disse ejede i alt 88,1 % af aktiekapitalen (eksklusiv egne aktier). Glunz & Jensen ønsker på den bedst mulige måde at servicere sine aktionærer med information om koncernen, hvorfor alle aktionærer opfordres til at lade deres aktier notere på navn i selskabets ejerbog. Da vi udelukkende kommunikerer elektronisk, beder vi venligst aktionærer om at registrere deres e-mail adresse i ejerbogen; alternativt sende en e-mail til shareholders@glunz-jensen.com, så aktionærens elektroniske adresse kan blive registreret.

Aktionærfordeling pr. 18. december 13. september 2017  Andel af
aktiekapital
Heliograph Holding GmbH, Konrad-Zuse-Bogen 18, 82152 Krailling, Tyskland 33,13 %
Meddelt iht. Værdipapirhandelslovens § 29 i alt 33,13 %
Øvrige aktionærer 66,87 %
I alt 100,00 %

 

Udbytte
På baggrund af resultatudviklingen i 2016/17 indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2016/17.

Investor relations
Glunz & Jensen lægger vægt på løbende at give rettidig, præcis og relevant information om virksomheden – herunder strategi, resultater og forventninger. Via en detaljeret rapportering søges det at give alle interessenter en enkel adgang til information, og der lægges vægt på at indgå i en aktiv dialog med interessenterne.

Kommunikationen med investorer, analytikere, pressen og øvrige interessenter finder sted via løbende offentliggørelse af meddelelser, herunder delårsrapporter og individuelle møder. Meddelelser er tilgængelige på selskabets website.

Aktionærer, analytikere, investorer samt andre interesserede, der har spørgsmål vedrørende Glunz & Jensen, bedes henvende sig til:

Glunz & Jensen A/S
Selandia Park 1, 4100 Ringsted
Telefon: +45 5768 8181
E-mail: gj@glunz-jensen.com

 

Kontaktperson: CEO René Normann Christensen
Tlf. +45 2423 4677
E-mail: rnc@glunz-jensen.com

Kontaktperson: Bestyrelsesformand Carsten Knudsen
Tlf. +45 2146 4236
E-mail carsten@carstenknudsen.com

 

 

Proud to partner with

Proud to partner with

Counters

100%

Of all leading suppliers use Glunz & Jensen Technology

Products
95%

Percent of all products delivered on time 

News
131+

Countries served

SUPPORT
40+

Years in the printing industry

CONTACT US
Need after sales service?